Please disable Adblock

โปรดปิด Adblock ก่อนด้วยนะ ^_^


ค้นหา   ค้นหา
..........

วิธีลบคุ๊กกี้

จัดการคุกกี้และข้อมูลไซต์ของคุณ

คุณสามารถควบคุมได้เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุญาตคุกกี้ใน Google Chrome คุกกี้ทั้งหมดได้รับอนุญาตโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปรับการตั้งค่านี้ได้ ถ้าคุกกี้ถูกตั้งค่าหรือถูกบล็อกในหน้าเว็บที่คุณกำลังดูอยู่ จะปรากฏไอคอนที่ด้านท้ายของแถบที่อยู่
คุกกี้คืออะไร คุกกี้ คือไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเคยเข้าชมสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการเรียกดู เช่น ค่ากำหนดไซต์ หรือข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ คุกกี้มีสองประเภท ได้แก่ คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง ซึ่งเป็นคุกกี้ที่กำหนดโดยโดเมนของไซต์ที่ปรากฏในแถบที่อยู่ คุกกี้ของบุคคลที่สาม มาจากแหล่งโดเมนอื่นๆ ที่มีรายการต่างๆ ฝังอยู่ในหน้าเว็บนั้นๆ เช่น โฆษณา หรือรูปภาพ

ปรับการอนุญาตคุกกี้และข้อมูลไซต์

 1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu ในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
 2. เลือก การตั้งค่า
 3. คลิก แสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัว" ให้คลิกปุ่มการตั้งค่าเนื้อหา
 5. ในส่วน "คุกกี้" คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ต่อไปนี้ได้:

  ลบคุกกี้

  บล็อกคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น

  อนุญาตคุกกี้โดยค่าเริ่มต้น

  เก็บคุกกี้และข้อมูลไซต์โดยค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะออกจากเบราว์เซอร์

  สร้างข้อยกเว้นสำหรับคุกกี้จากเว็บไซต์หรือโดเมนที่เฉพาะเจาะจง